8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

รมว.กระทรวงแรงงาน ประธานเปิดงานเมาลิด “ธารน้ำใจ หลั่งไหล สู่ตาดีกาดารุสสาลาม” ที่มัสยิดดารุสสาลาม ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รมว.กระทรวงแรงงาน ประธานเปิดงานเมาลิด “ธารน้ำใจ หลั่งไหล สู่ตาดีกาดารุสสาลาม”  ที่มัสยิดดารุสสาลาม ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล เพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติของท่านศาสดา นบีมูฮำหมัด พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิม โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์ ผวจ.สตูล  นายพิบูลย์  รัชกิจประการ สส. เขต 1 จ.สตูล นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล  เขต 2 นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์  สส.อุทัยธานี  ร่วมในพิธี  งานดังกล่าวจัดโดย อบต.ฉลุง ร่วมกับมัสยิดดารุสสาลาม

*****นายสุจริต  ยามาสา นายก อบต.ฉลุง กล่าวว่า  อบต.ฉลุง ได้จัดงานเมาลิด เป็นประจำทุก ๆ ปีเพื่อระลึกถึงเกียรติประวัติของท่านศาสดา นบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรักสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนตาดีกาส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้นำแบบอย่าง มารยาทที่ดีของท่านศาสดา นบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ รวมถึงการนำเงินที่ได้จากการรับบริจาคไปสมทบทุนให้กับศูนย์ตาดีกาประจำมัสยิดอีกด้วย

*****สำหรับกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการแสดงบนเวที ทั้งภาคกลางวันและกลางคืนของนักเรียนตาดีกาในพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลุง การแสดงปันจักสีลัต อัลนาเชต ลิเกฮูลูและการบรรยายธรรม และมีการจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย