28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯกำแพงเพชรจัดกิจกรนม ทำบุญตักบาตร ตามโครงการ“ จังหวัดกำแพงเพชร แต่งชุดไทย หิ้วตะกร้าไปวัดในวันธรรมสวนะ

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาธิป รุจนเสรี ผวจ.กำแพงเพชร ประธาน พิธีทำบุญตักบาตร โครงการ“ จังหวัดกำแพงเพชร แต่งชุดไทย หิ้วตะกร้าไปวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 6 ที่วัดหินชะโงก ต.โพธ์ทอง อ.ปางศิลาทอง เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกัน ได้ขัดเกลาจิตใจ ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน และยังเป็นการส่งเสริมสร้างพลังศรัทธาทั้งด้านวัฒนธรรมและศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น โดยมีนายเสน่ห์  ไชยมงคล ในอำเภอปางศิลาทอง, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่วนราชการ, พุทธศาสนิกชน และประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว มีพระครูสุตวชิรบรรพต เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดเขาชุมแสง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เป็นประธานสงฆ์

*****นายชาธิป กล่าวกิจกรรมครั้งนี้ว่า ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดกำแพงเพชรได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะ วัฒนธรรม ประเพณี ทางศาสนา ซึ่งถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ประธานในพิธี ) ยังกล่าวเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการจัดงานประเพณี นบพนะ-เล่นเพลง และรายงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 ที่กำลังจัดเริ่มในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ด้วย