ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และให้พร กกต.ครบ24ปี

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.65 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึง คณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี

*****โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และให้พร ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานองค์กรอิสระ 3 องค์กร ได้แก่ พลตำรวจเอกวัชพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 24 ปี ด้วย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง