4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ททท. จัดแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่ตระการตา เรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “พรหมพงศ์วงศ์อสุรา” เนื่องในการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 “มาฆะ มานะ มานคร”

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวันที่ 4 มี.ค.66 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผวจ.นครศรีธรรมราช ประธานการแสดงพร้อมรับชมการแสดงโขนเรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “พรหมพงศ์วงศ์อสุรา” ที่บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2566 “มาฆะ มานะ มานคร” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดจัดงานมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจําปี 2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค.66

*****ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสําคัญ ของวันมาฆบูชา และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน กว่า 800 ปี ของเมืองนครฯ  รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมกันทําบุญและกิจกรรมทางธรรมในวันมาฆบูชา โดยน้อมนําธรรมโอวาทปาติโมกข์ไปสู่การปฏิบัติ  และหนุนเสริมกิจกรรมยกระดับให้เป็นงานบุญระดับนานาชาติ และสนับสนุนการนําเสนอพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่บัญชีมรดกโลก

*****นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในปีนี้มี การบูรณาการจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายจากทุกภาคส่วน อาทิ พิธีสวดด้าน, สวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา, กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา, มหกรรมเครื่องถมนครฯ “ชมหลาด ถมนครฯ”,  การเสวนา : “เครื่องถมเมืองนครฯ”, พิธีกวนข้าวมธุปายาสยาคู, การเสวนา : “ตํานานเรื่องเล่าผ้าพระบฏ”, พิธี สมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน, ริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน, พิธีถวายผ้าพระบฏ, การแสดงศิลปวัฒนธรรม “โนราบูชาพระธาตุ” เป็นพุทธบูชา, พิธีทําบุญตักบาตร, พิธีเวียนเทียนมาฆบูชา  เป็นต้น  สําหรับไฮไลที่ ททท. จัด หนุนเสริมการจัดงานในครั้งนี้ด้วยชุดการแสดงโขขนยิ่งใหญ่ตระการตา กําหนดให้มีพิธีเปิดและกิจกรรมการแสดง ศิลปวัฒนธรรม “มาฆะ มานะ มานครฯ” เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์และวิถีไทย จํานวน 2 ชุด ได้แก่ การแสดงโขน เรื่อง “รามเกียรติ์” ชุด “พรหมพงศ์ วงศ์อสุรา” ตอน นารายณ์ปราบนนทุก (ภาคสวรรค์) ขับพิเภก พุ่งหอกกบิลพัสดุ์ จากคณะนักแสดงวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช.