15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับกรมศุลกากร ปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมสนับสนุนการศึกษาให้ ร.ร.บ้านปางห้วยตาด อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่

*****เชียงใหม่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ กรมศุลกากร ทำพิธีมอบอาคารเรียนช่วยเหลือปรับปรุงอาคารเรียน  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และมอบอุปกรณ์ทางศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อ.แม่แตงเชียงใหม่ โดยในวันนี้ได้ทำการส่งมอบอาคารเรียนและบ้านพักครูทั้งหมด งานซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน บ้านพักครู อ่างล้างมือนักเรียน ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาลหน้าต่างประตูที่ชำรุด ห้องน้ำครูและนักเรียนให้พร้อมใช้งาน สนามกีฬา รั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนโดยรอบ ก่อสร้างพื้นทางเดินระหว่างอาคารเรียน และเวทีการแสดงความสามารถของนักเรียน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โต๊ะ-เก้าอี้ ชั้นวางของ สำหรับครูจำนวน 12 ห้อง  และทางกรมศุลกากร มอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด   อุปกรณ์การเรียน เครื่องกีฬา รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมมูลค่ากว่า1 ล้านบาท  รวมถึงเพิ่มครูอัตราจ้างอีก 1 ตำแหน่ง

***** นายกัมพล  ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา  กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด โดยที่ผ่านมามีได้มีการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาไปแล้ว โดยการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ถือว่าเป็นการสนับสนุนขั้นพื้นฐานในเรียนการสอนให้เด็กมีคุณภาพที่ดีขึ้น

***** น.ส.พัชรียา กาน้อย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด   กล่าวว่า โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาแล้ว 69 ปี  มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง มัธยมปีที่3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 149 คน   โดยมีครูทั้งสิ้นจำนวน 18 คน  โดยนักเรียนเป็นชนเผ่า ลาหู่ดำหรือ มูเซอ  โดยปัญหาการเรียนการสอนของโรงเรียนจะมีปัญหาในเรื่องเด็กนักเรียนที่เข้าใหม่จะมีปัญหาในเรื่องภาษาที่ใช้คือภาษาท้องถิ่น จึงต้องมีการสนับสนุนครูฝึกสอนในการสื่อภาษา ซึ่งทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณ นาย  กัมพล  ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา  ในการสนับสนุนงบประมาณการศึกษา และ ปรับปรุงอาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน แต่ยังไงก็ตามทางโรงเรียนก็ยังต้องการได้รับงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กๆต่อไป

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน