8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สอศ.เปิดสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าสู่สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผอ.ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ.เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าสู่สถานประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)และวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีครูผู้สอน และครูในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 50 แห่ง เข้าร่วมสัมมนา ภายในงานมีเวทีเสวนาเรื่องบทบาทการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่สถานประกอบการในเขต EEC และหลักการ สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

*****นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.เทคนิคระยอง กล่าวว่า ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สอศ. ดำเนินโครงการยกระดับการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และครูฝึกสถานประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคีเข้าสู่สถานประกอบการในพื้นที่ EEC รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการดำเนินการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นอีกด้วย

นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง