24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

เกษตรจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์งดการเผาฟางข้าว เปลี่ยนเป็นชีวมวลอัดเม็ด สร้างรายได้ แถมลดมลพิษ pm 2.5

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมาโนช ระรวยรส รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางราตรี ใจสะอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน เกษตรกรในพื้นที่ ม.2 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 7 ไร่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาฟาง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดมลพิษฝุ่นละออง pm 2.5 และนำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว โดยนำนวัตกรรมเครื่องจักรแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาเป็นชีวมวลอัดเม็ด ได้ผลผลิต 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้รับค่าตอบแทนไร่ละ 50 บาท ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อยู่ระหว่างการวางแผนและดำเนินการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว