update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

จังหวัดบุรีรัมย์ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนชุมชน

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผวจ.บุรีรัมย์ ประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ดตำบลชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้นายนฤชา กล่าวว่า โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างถนนรอบลำห้วย โครงการ ขุดลอก โครงการสร้างกำแพงกันดินรอบลำห้วย  การปรับภูมิทัศน์ จัดสวนหย่อม บริเวณลำห้วย วางท่อระบายน้ำ/บ่อพักน้ำเสียบริเวณลำห้วย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลำห้วยชุมเห็ด ซึ่งได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนชุมชน ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้ลำห้วยได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยประกอบด้วย ชาวตำบลอิสาณ ตำบลบ้านยาง ตำบลชุมเห็ด เป็นต้น

*****สำหรับการดำเนินการพัฒนาที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566และวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณเหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด หมู่ที่ 17 บ้านชุมทอง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมกำจัดวัชพืช กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชน ทำให้ภูมิทัศน์ลำห้วยชุมเห็ด มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ดูสดชื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ