8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง มีความรู้มีทักษะในการกู้ชีพขั้น พื้นฐานด้วยการทำ CPR

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรม ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิสว่างจิตต์ โดยมีนายเกษม เหลืองช่อสิริ รองประธานมูลนิธิและหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในจังหวัดศรีสเกษและใกล้เคียง จำนวน 370 คน เข้ารับการอบรม

*****ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ประธานมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกฉิน ซึ่ง เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้มีความรู้ และทักษะในการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทย 10 ล้านคน ทำ CPR เป็นภายใน 3 ปี

*****ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียง มีความรู้และทักษะในการกู้ชีพขั้น พื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความสามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่าง มีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิสว่างจิตต์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คนไทย 10 ล้านคน ต้องทำ CPR เป็นภายใน 3 ปี ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 370 คน ประกอบประด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวศรีสะเกษ” ดร.ฉัฐมงคล กล่าว.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน