update newsข่าวอปท.ข่าวในประเทศ

ทหารพรานแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาว

***แม่ฮ่องสอน..0พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ ร้อยตรี ผนุวัฒน์ เตชะปัญญาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3607 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการจาก ฐานปฎิบัติการสันเขต บ้านเสาหิน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสาหิน มอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ นายพะกอพอ บ้านเลขที่ 89 บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

***สำหรับหมู่บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆชนเผ่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชัน ราบลุ่มเชิงเขา การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ในห้วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลง ประกอบกับประชาชนหลายครอบครัวมีฐานะยากจน ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่หมู่บ้านเสาหิน ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องกันหนาวหากผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของ สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 053681300