15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ

SPRCปล่อยสัตว์น้ำคืนสมดุลสู่ท้องทะเล

***ระยอง..0นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง เป็นประธานกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำ โดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประกอบด้วย บ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)  บ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  กลุ่มบริษัท ปตท. บ. เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด, บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด บ. ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมจัด “พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2563”  กลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กหาดสุชาดา  อ.เมืองระยอง เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

*** นายบุญธรรม กล่าวว่า กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์อาชีพประมง การเรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่น  เพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล สร้างความสมดุลระบบนิเวศวิทยา และยังเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประมงโดยรอบ พร้อมที่จะก้าวหน้าไปด้วยกันกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยอง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

***นอกจากนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย มี หอยหวานประมาณ 20,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์หอยหวานประมาณ 300 ตัว ปลากะพงขาว  15,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปลากะพงขาว 20 ตัว กุ้งกุลาดำ150,000 ตัว แม่พันธุ์ปูม้า 380 ตัว