8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานxit=6,ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุข

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานกิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุข เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66  โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประคอนเวชันฮอล์ โรงแรมตักสิลา โดยมีพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านคนมีสุขชุมชนปลอดโรคปลอดภัย ด้านอนุรักษ์วิถีชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนตักสิลา 1 ชุมชนธัญญา 3 และชุมชนอุทัยทิศ 1 คว้าเงินรางวัล 10000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลอื่นๆ กว่า 13 รางวัล///ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ข่าวมหาสารคาม