6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“นายกบัง” นายกอบต.ปากแตว อ.เมืองสุโขทัย มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุโครงการ ลำดวนบาน สานพลัง(ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า)

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ เเสงทอง นายกอบต.ปากแตว อ.เมืองสุโขทัย  ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากแคว ตามโครงการลำดวนบาน สานพลัง (ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า) ประจำปีงบประมาณ 2566ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ วัดบางคลอง หมู่ที่ 8 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย  โดยมี นางจันทร์จิรา หิรัญนุช  ปลัดอบต.ปากแคว, นางสาวกันทิมา สร้อยทอง รองปลัดอบต.ปากแคว, พ.จ.อ. สนั่น เอกบุตร หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ปากแคว ,นายพยงค์ กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกองช่างอบต.ปากเเคว ,พ.จ.อ. แสงชัย เสริมแสง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน , นางวรรณลักษ์ มธุพจน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการอบต.ปากแคว, นางสายชล เฉลิมวงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานอบต.ปากแคว และพนักงานสำนักปลัดอบต.ปากแคว ร่วมพิธี

*****นายวีระศักดิ์ เเสงทอง นายกอบต.ปากแตว  เปิดเผยว่า โครงการลำดวนบาน สานพลัง (ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า) โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน 30 คน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ต่อเดือน รวมทั้งหมด 5 ครั้ง  โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพของอบต.ปากแคว