8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

พช.กระสัง ชู ! ผ้าไหมแท้ สาวมือ สีธรรมชาติ บ้านกลัน มาตรฐานรับรองตรานกยูงพระราชทาน สู่ตลาดสากล

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุวรรณ สุกตะกั่ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินรายการสัมภาษณ์ การทอผ้าไหมแท้ สาวมือ สีธรรมชาติ บ้านกลัน มาตรฐานรับรองตรานกยูงพระราชทาน มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอันล้ำค่า ของชาวบุรีรัมย์ ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น และเข้าสู่ตลาดสากล ให้ชาวโลกได้ชื่นชม พัฒนาสุข พร้อมแขกรับเชิญที่ได้รับมอบหมายจาก นางพนิดา อุระศิลป์ พัฒนาการอำเภอกระสัง ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี นายตีรณ ศิลาลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   นางสำราญ นิเวกรัมย์ ประธานกลุ่มชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดการ ในครั้งนี้

*****นางสุวรรณ สุกตะกั่ว ผู้ดำเนินรายการได้ถามถึงประเด็นความเป็นมาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหม สาวมือ  ของกลุ่ม แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ช่องทางการพัฒนาการตลาด ในช่วงที่ผ่านมา ทราบว่าสินค้าได้รับความนิยมจากตลาดอย่างต่อเนื่อง  นางสำราญ นิเวกรัมย์ ประธานกลุ่มชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน  กล่าวว่า ชุมชนบ้านกลัน เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทีมีการผลิตผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่องสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง  และมีแผนที่จะผลิตผ้าไหมสีธรรมชาติให้มากขึ้นตามความต้องการของตลาด และต้องการที่จะขอการรับรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าๆ โดยได้มาตรฐานรับรองตรานกยูงพระราชทาน เรียบร้อยแล้ว และรู้สึกดีใจ ที่ได้มาออกรายการวิทยุ ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรู้จักกลุ่มทอผ้ามากขึ้น แหละผลิตภัณฑ์ของเราก็มีหลากหลายให้เลือก ชม ช้อป ทั้งที่กลุ่มเองและทาง ออนไลน์สื่อโซเซียลมีเดีย ต่างๆ

*****นายตีรณ ศิลาลาย กล่าวว่า พัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ได้เข้าร่วมส่งเสริม และให้ข้อแนะนำกิจการของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม มากด้วยคุณค่าทุกชิ้น นับว่าเป็นมรดกอันงดงามล้ำค่ำของชาวกระสังอย่างแท้จริง และในวันนี้ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ บางส่วนมาร่วมนำเสนออีกด้วย

*****นางสุวรรณ สุกตะกั่ว ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวปิดท้ายรายการว่า นโยบายของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้า OTOP ของทุกกลุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานทุกกลุ่มสู่ตลาดสากล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ณ ที่ทำการกลุ่มชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน ม.4 ตำบลเมืองไผ่ โทร 0883652809 Facebook   ชื่อ :สำราญ นิเวกรัมย์  และ Tik tok :  สำราญ ผ้าไหมแท้ สาวมือ

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ