ข่าวสังคมภาพข่าว

เลี้ยงส่งผู้ว่าฯ

นายวรวุฒิ  ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี  พร้อมด้วย นายยศธน  กิ่งวงษา ผจก.ส่วนชุมชนรัฐกิจสัมพันธ์ ไออาร์พีซี เลี้ยงส่งอาลัย นายสุรศักดิ์-นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง ไปรับตำแหน่งใหม่ ผวจ.นครปฐม ที่จวนผู้ว่าฯระยองท่ามกลางบรรยากษสเต็มไปด้วยความอบอุ่น.