16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ตัวแทนนักศึกษาพตส.14 มอบช่อดอกไม้

นางสาวอรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส แอน ดอร์ เทรียล และบริษัท วิชั่นกลาส อินดรัสทรีส์ จำกัด ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) มอบช่อดอกไม้ให้แด่ นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง รองประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเป็นตัวแทนขึ้นเสวนาในงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 13 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567