16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบช่อดอกไม้แสดง ความยินดี

นางสาวอรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด และ บริษัท วิชั่นกลาส อิดร์สทรีส์ จำกัด นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดง ความยินดีกับ นางสาวคริษฐา ขาวแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ ห้อง704สนง.กกต.