15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

สมโภช126ปีอำเภอวานรนิวาส

 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ประธานเปิดงานสมโภช 126 ปี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และบวงสรวงพญาวานร ที่ลานหน้าที่ว่าการ อ.วานรนิวาส โดยมี สุขสันติ วิเวก นอภ.พร้อมกิ่งกาชาด ต้อนรับ