6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยมาเยือนจังหวัดสตูลหารือข้อมูลด้านศักยภาพและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กิจกรรมเชิงพาณิชย์และศักยภาพชุมชนธุรกิจของสองประเทศ

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรานยงานว่า นายสมชาย ตันย์ศรีสกุล กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกฤษฎา อึ้งสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการหอการค้าจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยมาเยือนจังหวัดสตูล การประชุมหารือครั้งนี้ เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซีย เพื่อหารือข้อมูลเกี่ยวกับด้านศักยภาพและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกิจกรรมเชิงพาณิชย์และศักยภาพชุมชนธุรกิจของมาเลเซียและประเทศไทย ที่สำนักงานพานิชย์จ.สตูล

*****นายกฤษฎา อึ้งสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล กล่าวว่า “จังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งบนบก และทางทะเล มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมาจำนวนมาก โดยมีแหล่งที่เป็นที่นิยม คือ ล่องแก่งวังสายทอง หาดปากบารา และตันหยงโป ที่มีร้านอาหารที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นอย่างมาก  สตูลยังมี เกาะหลีเป๊ะ ที่เดินทางได้จากเกาะลังกาวี และ ท่าเรือปากบารา ที่เป็น World destination ของคนทั่วโลกมาเยือน ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนต่อปี สตูลเรามีประชากร ที่เป็นชาวมุสลิม เชื้อสายมาลายู กว่า 80% ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร สวนยาง ประมง และ hospitality  เป็นเมืองที่มีความมั่นคงทางอาหารสูง

*****จากสถานการณ์โควิด 2 ปีที่ผ่านมา สตูลไม่มีปัญหาขาดแคลนอาหาร และมีตวามมั่นคงปลอดภัยทางทรัพย์สิน อาชญากรรม การลักขโมย มีน้อยมาก และยังมีความสงบ ไม่มีเหตุก่อการร้ายเพื่อแบ่งแยกดินแดน จากกลุ่มหัวรุนแรง  สตูลจึงเหมาะที่จะเป็น จังหวัดที่นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาร่วมลงทุน ในกิจการที่มีบริบทเป็นธุรกิจในรูปแบบ Halal industry ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือ บริการ ด้านอาหาร หรือโรงแรม เรามีแรงงานที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ ส่วนใหญ่ให้บริการที่ภูเก็ต และหลีเป๊ะ  ภาคใต้เรามีวัตถุดิบทางด้านการเกษตร ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ได้เพียงพอ สตูลจึงเหมาะสมเป็นแหล่งลงทุน สำหรับนักลงทุนมาเลเซีย  ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมฮาลาล เรายินดีที่จะดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และนักลงทุนชาวมาเลเซีย เสมือนญาติพี่น้อง ที่จะมาร่วมมือการพัฒนาภูมิภาคนี้ไปด้วยกัน”