24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล จัดอบรมทบทวนผู้ตัดสินกรีฑา ก่อนทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระ

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 ก.พ.66 นายดาลัน นุงอาหลี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทบทวนผู้ตัดสินกรีฑา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พร้อมกล่าวว่า การอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรกีฬา ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรกีฬาผู้ตัดสิน หากไม่มีการพัฒนาความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะทำให้การทำหน้าที่ในการตัดสินอาจเกิดผลเสียได้

*****โดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสตูล จัดการอบรมฯ ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกีฬา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จังหวัดสตูล ได้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเต็มความสามารถ สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้   มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 140 คน