Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม

กทม.พร้อมเปิดพื้นที่นำร่องทำการค้า3จุด

กรุงเทพฯ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยถึงพื้นที่ทำการค้านำร่องในพื้นที่ว่า หลังกรุงเทพมหานครออกประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับใหม่) ดหี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2563 มอบหมายสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต 50 เขตสำรวจพื้นที่ว่ามีจุดใดหรือพื้นที่ใดที่มีความเหมาะสมสำหรับทำการค้า และไม่ขัดกับประกาศฉบับใหม่

เบื้องต้นมีพื้นที่ทำการค้า 3 จุดที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย 1.บริเวณทางเท้าถนนพระราม 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน มีผู้ค้า 45 ราย 2.บริเวณทางเท้าซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท มีผู้ค้า 47 ราย และ3.บริเวณที่ว่างซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ มีผู้ค้า 55 ราย โดยทั้ง 3 จุดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล รวมทั้งผ่านการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่ได้ออกประกาศลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าหรือประชาชนที่อยากทำการค้ามาลงทะเบียนเพื่อทำการคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ต่อไป คาดว่าจะสามารถเปิดทำการค้าได้ภายในสิ้นปี 63 นี้

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า  สำหรับจุดต่อไปที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ 1.ถนนสุขุมวิท 18 เขตคลองเตย 2.ถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร และ3.หน้าตลาดบางคอแหลม เขตบางคอแหลม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าและประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านค้าและร้านอาหารริมถนนตามนโยบายของรัฐบาล