Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ชาวบ้าน3จังหวัดร้องสร้างฝายคลองหนองขวัญ

กำแพงเพชร..0เมื่อเวลา 9.00น.วันที่ 28 ก.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลององหนองขวัญ 3 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร นำรถยนต์พร้อมเครื่องขยายเสียง รวมตัวกันที่หน้าสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร ถือธงเขียวชูป้าย พร้อมกับอ่านแถลงการณ์โดยตัวแทนเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ เรียกร้องให้ก่อสร้างฝายชั่วคราวหนองขวัญ ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โดยมีนายไชยงศ์  จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4รอชี้แจง แต่ผู้ชุมนุมไม่รับฟังพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความสงบ

ส่วนข้อเรียกร้องระบุว่า  เนื่องจากเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ กำลังประสบปัญหาชาดแคลนน้ำเพื่อกรเกษตร มีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนาน มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 500,000 ไร่    ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีน้ำทำนา ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินและขาดรายได้ ที่ผ่านมาทางเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญได้เรียกร้องขอให้มีการปรับปรุงทางระบายน้ำ และการทำฝายชั่วคราวของของน้องขวัญ ซึ่งปรากฏว่าตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งแก่พี่น้องประชาชนว่า กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา และได้มีการนำเข้าแผนงบประมาณปี 2561 แต่จนบัดนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าและไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้

ในวันนี้ทางเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ และผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝายชั่วคราวคลองหนองขวัญล่าช้า จึงมีข้อเรียกร้องขอให้สำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร เร่งดำเนินการบรรจุแผนก่อสร้างฝายโครงการคลองหนองขวัญ ไว้ในแผนงบประมาณปี 2564 ให้มีการดำเนินการก่อสร้างฝายชั่วคราว โครงการคลองหนองขวัญให้เสร็จแล้ว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภายในปี 2564 ระหว่างที่ดำเนินการจัดแผนงานและการก่อสร้างให้สำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยจัดส่งน้ำเพื่อการเกษตร ผ่านคลองขวัญจนกว่าจะมีการสร้างฝายแล้วเสร็จ ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามดำเนินงานก่อสร้างฝายชั่วคราวโครงการคลองของขวัญ ทางเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ จึงหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า ปัญหาและข้อเรียกร้องที่แถลงการณ์มานี้จะได้รับตอบสนอง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

จากนั้นทางเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ ได้เคลื่อนขบวนมาที่หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อยื่นหนังสือ โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ.กำแพงเพชร, นายไชยงศ์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4  นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำหนังสือส่งต่อไปให้ รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. รักษาความสงบเรียบร้อย และนำรถผลิตน้ำดื่มมาบริการ เบื้องต้น กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ยอมแยกย้าย เนื่องจากต้องการให้ทางภาครัฐMOUตั้งคณะกรรมการดำนเนินการก่อสร้างฝายดังกล่าวให้ได้

ด้าน นายไชยงศ์  จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า มีแผนก่อสร้างฝายชั่วคราวหนองขวัญในปี 2561 แต่เนื่องจาก อบต.วังแขม และ อบต.แม่ลาด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จุดที่จะก่อสร้างฝายชั่วคราวมีหนังสือยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะให้ก่อสร้างฝายในจุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ กรมชลประทานจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ต่อมาเกษตรที่ใช้น้ำจากคลองหนองขวัญ ในพื้นที่กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร ได้มีการเรียกร้องให้ก่อสร้างฝายชั่วคราวอีกครั้ง ได้มีการหารือโดยขอให้กรมชลประทานย้ายจุดก่อสร้างฝายลงไปด้านท้ายน้ำประมาณ 1 กม.

ทั้งนี้กรมชลประทานได้ทำการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และนครสวรรค์   โดยจะศึกษาเสร็จ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม อบต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ระยะห่างจากจุดก่อสร้างเดิมประมาณ 1.4 กม. ค่าก่อสร้าง 1,400 ล้านบาท การประชุมในวันนั้นมีข้อสรุปเห็นด้วยกับการก่อสร้างในจุดที่กำหนดใหม่ เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 18 เดือน แต่เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากคลองหนองขวัญอยากให้เร่งก่อสร้างฝายชั่วคราวในจุดเดิมก่อน ปัจจุบันยังหาข้อยุติใน เรื่องตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้