update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นสาธารณสุข

สมาคมทหารผ่านศึกมอบอุปกรณ์แพทย์

นครศรีธรรมราช..0จ.ส.อ.รุ่งวิทย์  มีภพ นายกสมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราชและประธานสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคใต้ เผยว่า ตามที่สมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราช ได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล”ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารผ่านศึก”เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2562ที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คณะกรรมการจัดงานจึงมีมติให้สมาคมฯซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้กับ รพ.สต.,สาธารณสุขอำเภอ,สถานีอนามัย,ชมรมทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกที่ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ ที่มีความต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์และหน่วยงานที่ยังขาดแคลนทางการแพทย์ที่สำคัญอยู่

นายกสมาคมทหารผ่านศึกนครศรีธรรมราชและประธานสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคใต้ กล่าวอีกว่า  ทางสมาคมทหารผ่านศึกจึงได้รายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว99รายการ โดยทำพิธีส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมฯด้วยดีตลอดมา มี พล.อ.ชาญประดิษฐ์   แสงนิล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ.