ทำดีต้องมีรางวัล รองนายแพทย์ สสจ.กาญจน์ มอบรางวัล อสม.ดีเด่น ประจำปี 65

*****กาญจนบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 30 พ.ค.65  ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบเงินรางวัลแก่ อสม.ดีเด่น ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมคณะกรรมการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2565