4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองผู้ว่าฯร้อยเอ็ดเปิดการอบรมโครงการ ลดความเหลื่อมล้ำ จัดสวัสดิการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

*****ร้อยเอ้ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ที่โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน ยุวอาสาพัฒนาสังคม จำนวน 200 คน

*****นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย ได้เน้นการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปกป้อง นำไปสู่การคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นเป้าหมายสูงสุด ส่งผลให้เด็กได้รับการคุ้มครองดูแลตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ไว้ว่า “เด็กทุกคนอยู่ดี มีสุข ปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน สังคม แวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล” ซึ่งตรงตามแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ลดปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ ให้ประชาชนทุกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ