5 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

รอง ผวจ.นำเจ้าหน้าที่เกษตรระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ผลไม้-เยี่ยมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ แนะผลิตผลไม้มีคุณภาพ

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง พร้อม น.ส.วรนุช สีแดง เกษตรจังหวัดระยอง น.ส.สมหมาย พลมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร เดินทางไปติดตามสถานการณ์ผลไม้จังหวัดระยอง และเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนผลไม้ใน อ.แกลง อ.วังจันทร์ และ อ.เขาชะเมา ประกอบด้วย สวนทุเรียนคุณประยูร ต.ชากโดน ฟาร์มรื่นรมย์ ต.วังหว้า อ.แกลง กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนนอกฤดูของ อ.วังจันทร์ สวนเอกอนันต์ เกษตรอินทรีย์ ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา

*****โดยได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะ มาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ปี 2566 การกำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนแต่ละสายพันธ์ุ และกำหนดเปอร์เซ็นต์แป้ง การให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนตัด โดยสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อป้องกันมิให้มีทุเรียนด้อยคุณภาพมาจำหน่ายในท้องตลาด สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ผู้ค้า และผู้บริโภค ตลอดจนกระทบต่อความน่าเชื่อถือความนิยมของผู้บริโภค เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจจังหวัดระยอง รวมทั้งการควบคุณคุณภาพด้วยการห่อทุเรียนด้วยนวัตกรรมถุง magic growth ที่ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี ทำให้ทุเรียนผิวสวย และยังช่วยให้การเจริญเติบโตของผลทุเรียนดีขึ้นอีกด้วย

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน