6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

อบต.ละหารนนทบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแปรรูปปลาดุก” ปีงบประมาณ พ.ศ.2566สำหรับหน่วยงานราชการและภาครัฐ

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จัดสถานที่ศึกษาดูงาน “ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการผลิตและการแปรรูปปลาดุก” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับหน่วยงานราชการและภาครัฐในการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน “ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำ”กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปปลาดุก”

*****นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปปลาดุ ในช่วงปัญหาปลาดุกราคาตกต่ำทำให้เป็นจุดเริ่มต้นการแปรรูปปลาดุกในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งผลิตภัณฑ์ หลายอย่างถูกพัฒนาขึ้น มีการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพการผลิตในพื้นที่และบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีเงินออม”ในชุมชน

*****สำหรับการจัดสถานศึกษาดูงานของ อบต.ละหาร ประกอบด้วยฐานความรู้คือ 1.ฐานพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง 2.การผลิตขยายจุลลินทรีย์ไปใช้ในพื้นที่การเกษตร 3.ฐานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อของนายวัฒนา  อินเดริด เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก 4.ฐานแปรรูปปลาดุกชุมชนบ้านสุเหร่าเขียว ส่วนผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลละหารได้แก่ ปลาดุกแดดเดียว ข้าวเกรียบปลากดุก น้ำพลิกปลาดุก และก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นปลาดุก ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลละหารจังหวัดนนทบุรีเหล่านี้เป็นสินค้าเกษตร/สินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และได้การรับรอง “นนทบุรีการันตี”และได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าของจังหวัดด้วย