25 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบถังเก็บน้ำบนดินแก่นักเรียน

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ประธานในพิธีรับมอบถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง จากบริษัทต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 5 บริษัท ประกอบ กลุ่ม ปตท.บริษัท SPRC บริษัท SCGc บริษัท SNC และบริษัท UBE (อูเบะ) โดยมีนางสุกัญญา วุฒิรัตน์  รอง ผอ.โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง ร่วมรับมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคที่เพียงพอ รวมถึงได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะด้วย